Hypotheekvormen

Er zijn vele soorten hypotheekvormen maar voor Duitsland is de keus voor u als klant wat beperkter. Daarom bespreken we hier alleen die hypotheekvormen die voor u van toepassing zijn.

Welke hypotheekvormen passen bij u?

Hypotheekvormen

Er zijn vele soorten hypotheekvormen maar voor Duitsland is de keus voor u als klant wat beperkter. Daarom bespreken we hier alleen die hypotheekvormen die voor u van toepassing zijn.

Annuïteitenhypotheek

Bij de meeste banken in Duitsland is het verplicht om minimaal 1 % van de hoofdsom per jaar af te lossen. Gezien de lage rentestand eisen sommige banken nu 1,5 % aflossing per jaar. Dit kan geschieden op basis van een annuïteit. Zolang de rente niet verandert, kent de annuïteitenhypotheek een gelijkblijvend maandbedrag.

Bij een Annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing: de annuïteit. Eerst bestaat dit bedrag voornamelijk uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Aan het einde van de looptijd is dat omgekeerd. Bruto blijven de maandlasten van u tijdens de looptijd gelijk. De nettolasten nemen tijdens de looptijd wel geleidelijk toe. Het (fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel neemt namelijk per periode af. En blijft de rente gelijk? Dan veranderen de maandlasten van u ook niet.

Kenmerken

  • U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing: de annuïteit. Dit bedrag is relatief het laagst in de startfase.
  • Bruto blijft dit bedrag tijdens de looptijd van de hypotheek gelijk.
  • De nettolasten nemen tijdens de looptijd geleidelijk toe, doordat het (mogelijk fiscaal aftrekbare) rentebestanddeel per periode afneemt. Dit geldt als u aan de gestelde voorwaarden voldoet.
  • U belegt en spaart niet met de Annuïteitenhypotheek. U bouwt dus geen kapitaal op.

KfW-Hypotheek

De beste kaarten voor uw eigen woning heeft u met een KfW-hypotheek met deze vorm haalt u de laagste rente in huis!

Met de KfW-hypotheek ontvangt u voor de aankoop van uw woonhuis, appartement of een nieuw te bouwen woning een langdurige lenen tegen een lage rente van de Duitse staat.

U financiert tot een maximum van € 50.000. Daartoe behoren:

  • de kosten voor het grondstuk, de bouwkosten en nevenkosten bij nieuwbouw
  • de koopsom incl. de kosten koper inclusief kosten voor verbouwing en moderniserin, als u een woning wilt kopen.

Heeft u al een grondstuk gekocht dan heeft u nog recht op de Kfw als u deze binnen 6 maand aanvraagt.

De voordelen

  • TOP-Rentes: vanaf 0,65 % effektiv per jaar
  • Aflossingsvrij tot maximaal de eerste 3 jaar
  • Individuele "Eigenleistungen" bij zelf bouwen worden meengenomen
  • 5 en 10 jaar rente vast

Deze "subsidie" is onafhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling.

De aanvraag kan alleen worden ingediend bij een Duitse geldverstrekken voordat u gaat kopen of bouwen. Nadat uw gegevens door de staat zijn gecontoleerd worden de middelen door de Duitse geldverstreker uitgekeerd.

 

Forward-Darlehen

Een Forward-Darlehen is een annuiteitenhypotheek waarbij de klant tot 5 jaar voor zijn einde rentevast periode zijn nieuwe hypotheek al kan regelen. Hierbij weet de klant al ruim van te voren welke rente en bijbehoorende maandlast hij straks gaat betalen. De nieuwe hyptoheek zal aan het einde van de rentevast periode worden uitgekeerd en daarmee de oude hypotheek aflossen. 

Gedurende de periode tot uitbetaling is er geen rente verschuldigd.

Een Forward-Darlehen zal dan worden afgesloten als een klant nu al de rente voor in de toekomst vast wil zetten. Mocht je nu een hoge rente hebben en over 3 jaar loopt je rentevart periode af dan moet je normaal gesproken 3 jaar wachten of een aanzienlijke boete betalen mocht je eerder willen aflossen. 

In de huidige periode kunnen klanten profiteren van een lage rente als ze bang zijn dat bijvoorbeeld over 3 jaar de rente weer omhoog gaat. 

Het is wel zo dat, mocht je voor een Forward Darlehen kiezen, je bij een rentestijging of rentedaling niet meer kunt veranderen. Besluit u toch om de verplichting niet meer aan te gaan dan velangt de bank een zg. "Nichtabnahmeentschädigung".

 

Bouwsparen

Altijd een vaste, lage rente
Het BouwspaarPlan is niet te vergelijken met een gewone hypotheek of een andere lening. U heeft namelijk altijd de zekerheid van een vaste lage rente! Dat is mogelijk, doordat u samen met miljoenen medespaarders deelneemt aan het bouwsparen. Mensen die net als u van plan zijn om een huis te kopen, te verbouwen of te renoveren.

En zo simpel werkt het: samen met u bekijken we welk bedrag u nodig heeft. Daarna legt u maandelijks een spaarbedrag opzij. Als u tenminste 40% of 50% van het gewenste bedrag heeft gespaard, leent u het resterende bedrag tegen de vaste, lage rente van 0,75% (afhankelijk van het gekozen tarief) tijdens de hele looptijd, gegarandeerd altijd. Het flexibele BouwspaarPlan kan met verschillende soorten hypotheken worden gecombineerd, op elk gewenst moment. Wie bijvoorbeeld al is begonnen met bouwsparen kan dit naderhand combineren met een hypotheek. Of u kunt tegelijkertijd starten met bouwsparen en een hypotheek opnemen.

Met een BouwspaarHypotheek weet u precies waar u aan toe bent, de gehele looptijd.

Laat u zich vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Een topfinanciering van 125% van de excecutiewaarde behoort tot de mogelijkheden, waarbij b.v. uw keuken en eventuele verbouwingen/moderniseringen meegefinancierd kunnen worden.